Làm thế nào để tiền của tôi được bảo vệ trong Khu vực thành viên?

Tiền chỉ được rút từ tài khoản giao dịch của khách hàng với sự trợ giúp của các xác nhận bổ sung. Bao gồm:

  1. Mã được gửi đến E-mail của khách hàng
  2. Một mã được gửi qua SMS khi số điện thoại đã được xác minh
  3. Mã xác thực hai yếu tố

Xác nhận bổ sung giúp giữ tiền trong Khu vực thành viên của bạn an toàn nhất có thể.