Tôi có thể thay đổi đòn bẩy bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi giá trị đòn bẩy trên "Thay đổi đòn bẩy" trong Khu vực thành viên của bạn: tất cả những gì bạn phải làm là chọn một giá trị mới và ấn vào "Thay đổi đòn bẩy".

Trước khi thay đổi đòn bẩy, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng số tài khoản giao dịch trong bảng điều khiển bên phải màn hình.