Khu vực Thành viên là gì? Nó nhằm mục đích gì? Dịch vụ

Khu vực thành viên là trung tâm kiểm soát đầu tư của bạn tại RoboForex.

Trong Khu vực thành viên của mình, bạn có thể:

  1. Mở tài khoản thực và tài khoản demo mới và tùy chỉnh theo nhu cầu đầu tư của bạn
  2. Nạp và rút tiền với tài khoản
  3. Quản lý đăng ký của bạn đối với các bản tin của công ty
  4. Quản lý các khoản đầu tư của bạn vào nền tảng CopyFX