Tôi có thể đăng ký Khu vực Thành viên bằng cách nào?

Bạn có thể tìm thấy mẫu đăng ký Khu vực Thành viên tại đây. Ngoài ra, bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách mở Khu vực Thành viên mới((bật phụ đề Tiếng Việt trực tiếp trên video):