Tại sao tôi cần xác nhận E-mail của mình sau khi đăng ký?

Địa chỉ E-mail của bạn là thông tin đăng nhập để truy cập Khu vực thành viên của bạn. Xác nhận địa chỉ e-mail là bắt buộc để đảm bảo sự bảo mật cho tiền của bạn.

Xác nhận địa chỉ email cũng là một trong những yêu cầu để hoàn thành việc xác minh Khu vực thành viên của bạn.