Tôi không có quyền truy cập số điện thoại di động trước đây của mình. Tôi có thể thay đổi nó bằng cách nào?

Để thay đổi số điện thoại di động trong những trường hợp đó, bạn phải liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.