Tôi cần làm gì nếu tôi đã nhập thông tin không chính xác trong quá trình đăng ký?

Nếu bạn đã nhập sai Tên, Họ hoặc số điện thoại và muốn thay đổi chúng, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

Để thay đổi địa chỉ E-mail của bạn, hãy vào phần “Thông tin của tôi” Trong Khu vực thành viên của bạn.