Làm thế nào để bật hoặc tắt thông báo đẩy di động?

Trong Khu vực thành viên của mình, bạn có thể quản lý các thông báo được gửi đến ứng dụng di động MetaTrader 5 từ MetaQuotes.

Tất cả các cài đặt đều có sẵn cho bạn trên trang "Đăng ký nhận thông báo".