Tại sao tôi cần tài khoản Demo?

Tài khoản Demo luôn được sử dụng trong ba trường hợp:

  1. Nếu bạn là người mới bắt đầu và muốn tìm hiểu cơ bản về giao dịch trên thị trường tài chính mà không có rủi ro mất tiền của riêng mình.
  2. Khi bạn muốn kiểm tra các điều kiện được công ty cung cấp trước khi mở tài khoản thực.
  3. Trong trường hợp thử nghiệm chiến lược giao dịch hoặc EA mới của bạn.

Sau khi thực hiện tất cả hoạt động cần thiết trên tài khoản Demo, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên tài khoản thực.

Điều kiện giao dịch trên tài khoản Demo và tài khoản thực tương ứng theo cách sau đây:

  • Demo ECN (MT4) - Prime
  • Demo (MT5) - ECN
  • Demo Pro - Pro