Trình duyệt nào là lựa chọn tốt nhất cho trang bản web của nền tảng?

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản trước của Google Chrome. Bạn cũng có thể sử dụng các trình duyệt khác nhưng có thể xảy ra một số lỗi hiển thị.