Tôi có thể cài đặt phần mềm đầu cuối trên máy tính của mình bằng cách nào?

  1. Tải về tập tin cài đặt của nền tảng đã chọn từ phần "Trung tâm Tải về" trong website của chúng tôi hoặc Khu vực Thành viên của bạn.
  2. Khởi chạy tập tin và làm theo hướng dẫn.

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình cài đặt, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.