Tôi cần làm gì nếu MetaTrader 4/5 thông báo "Tài khoản không hợp lệ"?

Hãy đảm bảo rằng thông tin đăng nhập mà bạn đã nhập là đúng: số tài khoản và mật khẩu (không nhầm lẫn với mật khẩu Khu vực Thành viên), tên máy chủ (tương ứng với loại tài khoản và máy chủ của RoboForex).

Nếu bạn vẫn không kết nối được với máy chủ, hãy thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch trong Khu vực Thành viên của bạn và thử lại.

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào xảy ra sau khi thay đổi mật khẩu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào thuận tiện cho bạn.