Tôi có thể tìm thấy danh sách công cụ giao dịch và giá trị chênh lệch cho chúng ở đâu?

Thông tin đầy đủ có thể được tìm thấy trong trang "Thông số kỹ thuật Hợp đồng".

Vui lòng lưu ý rằng thông số kỹ thuật cho cùng công cụ có thể khác nhau về một số thông số trên các loại tài khoản khác nhau. Trước hết, chúng tôi khuyên bạn nên chọn loại tài khoản của mình trong bảng và sau đó chọn công cụ mong muốn.