Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy  là tỷ lệ giữa tiền của riêng nhà giao dịch và tiền vay mà nhà giao dịch vay từ nhà môi giới của mình. Đòn bẩy 1:100  có nghĩa là đối với giao dịch, bạn phải có tài khoản giao dịch với số tiền ít hơn 100 lần so với tổng giao dịch.

Ví dụ: nhà giao dịch chọn đòn bẩy 1:500 và có 200 euro trong tài khoản của mình. Đòn bẩy 1:500 cho phép anh ấy mua hợp đồng trị giá 100.000 euro.