Cách xác minh danh tính?

Để xác minh danh tính, bạn phải điền vào biểu mẫu đặc biệt trong Khu vực Thành viên và đính kèm bản sao kỹ thuật số của giấy tờ để xác nhận danh tính của bạn cho nó. Vui lòng lưu ý rằng bạn được phép xác minh danh tính của mình không chỉ sử dụng hộ chiếu, mà còn cả các giấy tờ cá nhân khác.

Bạn có thể đọc danh sách đầy đủ về giấy tờ và yêu cầu để xác minh trong Khu vực Thành viên của mình. Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu thêm về quy trình xác minh (bật phụ đề Tiếng Việt trực tiếp trên video):