Tôi có thể vượt qua quá trình xác minh địa chỉ bằng cách nào?

Để xác minh địa chỉ, bạn phải điền vào biểu mẫu đặc biệt trong Khu vực Thành viên và đính kèm bản sao được quét của giấy tờ.

Bạn có thể đọc danh sách đầy đủ về giấy tờ và yêu cầu để xác minh trong Khu vực Thành viên của mình. Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu thêm về quy trình xác minh (bật phụ đề Tiếng Việt trực tiếp trên video):