Tôi cần làm gì nếu tôi không có bất kỳ hình ảnh được quét nào về giấy tờ của mình?

Ngoài máy quét, giấy tờ để vượt qua quá trình xác minh có thể được chụp ảnh bằng:

  • Máy ảnh
  • Web camera
  • Điện thoại di động

Điều quan trọng nhất là bản sao kỹ thuật số của giấy tờ có thể cho phép nhìn rõ tất cả thông tin được yêu cầu.

Bạn có thể đọc danh sách đầy đủ về giấy tờ và yêu cầu để xác minh trong Khu vực Thành viên của mình.