Công ty đảm bảo an toàn về thông tin cá nhân của tôi bằng cách nào?

Công ty của chúng tôi thực thi công nghệ SSL (Lớp Socket Bảo mật) hiện đại, được sử dụng để đảm bảo an toàn thông tin mà bạn cung cấp. Công nghệ SSL cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy và ngăn cản các bên thứ ba truy cập và đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không ngừng cải tiến các công nghệ an toàn của mình để tránh xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống và loại bỏ mọi truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về an toàn tiền vốn và thông tin cá nhân của mình trên trang "Chính sách về Quyền riêng tư" và "An toàn tiền của bạn" trên website của chúng tôi.