Tôi cần làm gì trong trường hợp tôi không nhận được SMS với mã xác nhận?

SMS với mã xác nhận thường được gửi sau vài phút, nhưng đôi khi quá trình này có thể mất lên tới 10-15 phút. Nếu bạn không nhận được tin nhắn trong thời gian lâu hơn, vui lòng làm theo các đề xuất này:

  1. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn mở.
  2. Kiểm tra xem điện thoại có đủ bộ nhớ còn trống cho SMS mới không.
  3. Khởi động lại điện thoại của bạn và kiểm tra xem nó có thể nhận lại tin nhắn không.
  4. Nhấp vào "Gửi lại SMS".
  5. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến 24/7 của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không thể nhận mã xác nhận trong quá trình xác minh bằng SMS, bạn có thể nhập số điện thoại khác và thử lại lần nữa.