Ví RoboForex cung cấp những cơ hội gì?

Ví RoboForex là "chìa khóa" để kiểm soát tất cả tiền của bạn tại RoboForex. Ví đại diện cho một số tài khoản với đồng tiền yết giá khác nhau, được kết hợp trong cùng dịch vụ thanh toán.

Bạn có thể sử dụng Ví:

  • Để cất giữ tiền mà không liên quan đến giao dịch.
  • Là "chạm chuyển tiền" để chuyển tiền vào các tài khoản giao dịch, bao gồm các dự án CopyFX, RAMM, và Cổ phiếu.
  • Để rút lợi nhuận của bạn.

Ví mang lại cơ hội để nạp tiền và rút tiền, và phân phối chúng giữa tất cả tài khoản của bạn và các tài khoản tạm thời của Ví sử dụng dịch vụ chuyển tiền nội bộ.