Nếu tôi không có một vài đồng tiền cụ thể trong Khu vực Thành viên của mình, tôi có thể mở Ví bằng đồng tiền này không?

Rất tiếc, không, bạn không thể.