Những đồng tiền nào có thể được sử dụng để nạp tiền vào Ví?

Ví hỗ trợ 3 loại tài khoản tạm thời bằng USD, EUR và VÀNG. Nếu đồng tiền đã nạp khác với đồng tiền của tài khoản tạm thời, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Công ty.