Những đồng tiền nào có thể được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của tôi bằng cách sử dụng Ví?

Tiền có thể được nạp cho tài khoản giao dịch của bạn bằng một trong 3 đồng tiền (USD, EUR hoặc VÀNG) bằng cách chọn nó làm nguồn để nạp cho tài khoản tạm thời tương ứng.