Tôi có được phép chuyển tiền từ Ví của khách hàng khác của tôi không?

Không, bạn không được phép.