Tôi đã hoàn thành tất cả điều kiện của chương trình "Thưởng Chào mừng 30 USD". Khi nào tôi có thể nhận được thưởng?

Trong phần "Thưởng Chào mừng 30 USD" trong Khu vực Thành viên của bạn, hãy đảm bảo rằng hệ thống "Chống gian lận", tự động phát hiện chuyển tiền lặp lại, đã phê duyệt việc bạn tham gia chương trình. Nếu như vậy, bạn sẽ nhận được tin nhắn với mã xác nhận tới Email mà bạn đã sử dụng trong quá trình đăng ký.

Vui lòng lưu ý rằng "Thưởng Chào mừng 30 USD" không sẵn có cho khách hàng, đã tham gia các chương trình tương tự trước đó.