Tại sao trường nhập mã Thưởng Chào mừng 30 USD không hiển thị trong Khu vực Thành viên của tôi?

Mỗi khách hàng chỉ có quyền nhận tiền ban đầu một lần. Nếu bạn đã tham gia các chương trình tương tự, yêu cầu nhận tiền thưởng của bạn sẽ bị từ chối và trường nhập mã Thưởng Chào mừng 30 USD sẽ không được hiển thị trong Khu vực Thành viên của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng để ngăn chặn mọi loại gian lận, máy chủ của chúng tôi có hệ thống "Chống gian lận" tự động. Nếu hệ thống từ chối yêu cầu của bạn, bạn sẽ không được phép tham gia chương trình khuyến mãi.

Theo điều kiện của khuyến mãi, Công ty bảo lưu quyền từ chối khách hàng của mình nhận Thưởng Chào mừng 30 USD mà không cần đưa ra lý do.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại về chương trình "Thưởng Chào mừng 30 USD" trong Khu vực Thành viên.