Tôi đã nhập mã Thưởng Chào mừng 30 USD, nhưng tiền thưởng vẫn chưa được chuyển vào tài khoản của tôi. Tại sao?

Có thể, mã xác nhận của bạn, có giá trị trong vòng 30 ngày, đã hết hạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.