Mã xác nhận có hiệu lực trong bao lâu?

Thời gian hiệu lực của mã xác nhận là 30 ngày. Nếu mã không được sử dụng trong thời gian đó, nó sẽ tự động bị hủy và được đánh dấu là "Đã hết hạn".