Tôi có thể rút tiền thưởng nhận được trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi "Thưởng Chào mừng 30 USD" khỏi tài khoản không?

Không, bạn không thể. Tiền thưởng được trao chỉ để thực hiện các hoạt động giao dịch và tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch do RoboForex cung cấp.