Tôi có thể rút lợi nhuận nhận được khi giao dịch bằng tiền thưởng nhận được trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi không?

Có, bạn có thể. Trong trường hợp này, tiền thưởng không bị hủy và có thể được sử dụng trong các hoạt động giao dịch tiếp theo.