RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày sinh của Martin Luther King Jr.)

17.01.2019 / 09:27

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày sinh của Martin Luther King Jr., vào ngày 21/01/2019, một số công cụ sẽ được giao dịch theo* lịch được thay đổi.

RoboForex

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash)


 • Ngày 21/01/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (Dầu WTI, Brent)


 • Ngày 21/01/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Ngày 21/01/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 21/01/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 21/01/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 21/01/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30, US500, NAS100)


 • Ngày 21/01/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/01/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex