RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (chuyển sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày)

07.03.2019 / 09:56

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo rằng vào ngày 10/03/2019, giờ giao dịch tại Mỹ sẽ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, các quốc gia Châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa hè vào ngày 31/03/2019. Do đó, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*.

RoboForex

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 11 đến ngày 29/03/2019, giao dịch trên kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:02 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, giao dịch kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 11 đến ngày 29/03/2019, giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 2:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (Brent và WTI)


 • Từ ngày 11 đến ngày 29/03/2019, giao dịch cho CFD trên dầu sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 2:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, giao dịch cho CFD trên dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Cổ phiếu Mỹ


 • Từ ngày 11 đến ngày 29/03/2019, giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 3:30 giờ sáng - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho cặp tỷ giá USDRUB


 • Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, giao dịch cho cặp tỷ giá USDRUB sẽ được mở cửa và đóng cửa theo lịch giao dịch mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 10:00 giờ sáng - 6:30 giờ tối.

Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 15, 22, và 29 tháng 03 năm 2019, giao dịch trên tất cả công cụ sẽ được đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.

R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu, chỉ số Mỹ và ETF


 • Từ ngày 11 đến ngày 29/03/2019, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ):
  • Cổ phiếu Mỹ: 3:30 giờ chiều - 10:00 giờ đêm.
  • Chỉ số Mỹ: 9:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, giao dịch sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho các cặp tỷ giá Forex


 • Vào ngày 15, 22, và 29 tháng 03 năm 2019, giao dịch cho các cặp tỷ giá sẽ được đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex