RoboForex thay đổi điều kiện để làm việc trên tài khoản Demo với chênh lệch cố định

28.03.2019 / 10:40

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

sau việc tối ưu hóa các điều kiện giao dịch trên các tài khoản Tiêu chuẩn với chênh lệch cố định, bắt đầu từ ngày 08/04/2019, nguyên tắc hoạt động trên các tài khoản Demo với chênh lệch cố định sẽ được thay đổi.

Tất cả các tài khoản "Demo Fix" và "Demo ECN-FixSpread" đang hoạt động sẽ được chuyển sang chênh lệch thả nổi cùng với chế độ Khớp lệnh Thị trường, trong khi danh sách công cụ và số chữ số trong báo giá sẽ giống như trên tài khoảname "Demo ECN".

Vui lòng lưu ý rằng mã giao dịch của công cụ cũng sẽ được thay đổi. Mọi vị thế mở và lệnh chờ trên các tài khoản đó sẽ được chuyển thành các công cụ tương ứng với mã giao dịch mới. Nếu bạn sử dụng phần mềm Chuyên gia cố vấn trong giao dịch, bạn có thể cần khởi động lại chúng.

Trong trường hợp bạn vẫn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các thay đổi sắp tới, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi theo bất kỳ cách nào thuận tiện cho bạn.

PhoneSkype

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex