RoboForex tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc đối với tài khoản giao dịch của mình

16.04.2019 / 13:55

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Kể từ ngày 13/05/2019, RoboForex sẽ thay đổi nguyên tắc hoạt động trên tài khoản Cent với chênh lệch cố định như một phần trong quy trình cải tiến điều kiện giao dịch.

Tất cả tài khoản "Fix-Cent" hiện tại sẽ được chuyển sang chênh lệch thả nổi cùng với chế độ Khớp lệnh Thị trường, trong khi danh sách công cụ và số chữ số trong báo giá sẽ giống như trên tài khoản "ProCent".

Sau khi mọi quy trình cải tiến hoàn tất, các loại tài khoản sau đây sẽ sẵn có cho khách hàng của RoboForex: