RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Lễ Phục sinh)

16.04.2019 / 18:03

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do Lễ Phục sinh tại Mỹ và các quốc gia Châu Âu, Ngày thứ Sáu Tuần thánh Công giáo và thứ Hai Phục sinh, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*

RoboForex

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD và XAGUSD), chỉ số của Mỹ (US500Cash, USTECHCash, US30Cash), và CFD trên dầu (WTI, Brent)


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số DAX (DE30Cash)


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 23/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho cổ phiếu EU (XETRA, LSE, SIX)


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 23/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số EU (GER30, FRA40, UK100, SPA35)


 • Ngày 19/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 22/04/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 23/04/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex