RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Độc lập tại Mỹ)

01.07.2019 / 10:32

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ (Ngày lễ Độc lập), một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi* vào ngày 03 và 04 tháng 07 năm 2019.

RoboForex

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu (WTI, Brent)


 • Ngày 04/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 05/07/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500Cash, US30Cash, USTechCash)


 • Ngày 03/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 04/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 05/07/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 03/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 04/07/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 05/07/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 03/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 04/07/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 05/07/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 03/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 04/07/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 05/07/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 03/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 04/07/2019 – giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 05/07/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex