CopyFX đơn giản hóa nguyên tắc đăng ký đối với tài khoản của Nhà giao dịch

22.08.2019 / 10:00
 

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Một giai đoạn khác của việc phát triển nền tảng đầu tư CopyFX là cơ hội để đăng ký với Nhà giao dịch của nền tảng sử dụng bất kỳ tài khoản giao dịch dựa trên MT4 nào.

Từ giờ trở đi, bất kỳ ai muốn đầu tư, đều có cơ hội làm việc đó. Tất cả những gì họ phải làm là mở tài khoản MT4, nạp số tiền tối thiểu được yêu cầu, chọn Nhà giao dịch tốt nhất từ bảng xếp hạng, và bắt đầu sao chép giao dịch của họ!

Sự đổi mới này sẽ cho phép Nhà giao dịch gia tăng số người đăng ký nhờ việc bổ sung Nhà đầu tư tiềm năng

Tham gia CopyFX ngay bây giờ:

Vui lòng lưu ý rằng cùng với sự đổi mới này, các tài khoản hiện có của nền tảng thuộc loại “CopyFX Investor” sẽ được chuyển sang mục tài khoản MT4 tiêu chuẩn.

Việc sao chép các giao dịch của Nhà giao dịch khả dụng trên mọi tài khoản dựa trên MT4, ngoại trừ các tài khoản thuộc loại “Nhà giao dịch” và Ví nội bộ.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex