RoboForex: Thay đổi trong lịch giao dịch (Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè tại Anh)

23.08.2019 / 11:55

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Anh (Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè) tại Anh (Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè) diễn ra vào 26/08/2019, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

R Trader

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Anh


  • 26/08/2019 - không giao dịch.
  • 27/08/2019 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên UK100


  • 26/08/2019 - không giao dịch.
  • 27/08/2019 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex