RoboForex bắt đầu trải qua việc chứng nhận chất lượng khớp lệnh hàng tháng

27.08.2019 / 17:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

RoboForex sẽ trải qua việc chứng nhận chất lượng khớp lệnh được thực hiện trên cơ sở định kỳ bởi đối tác của Ủy ban Tài chính, Verify My Trade (VMT), qua đó xác nhận sự tuân thủ với các tiêu chuẩn cao mà Ủy ban đề ra đối với các thành viên.

Verify My Trade là gì?

Verify My Trade là một ngân hàng dữ liệu, được sử dụng cho việc phân tích khớp lệnh sau giao dịch tại các nhà môi giới khác nhau. Dựa trên kết quả của nhiều nhà môi giới khác nhau, hệ thống tạo ra một mô hình tham chiếu cho khớp lệnh. Thông tin thu được giúp đưa ra kết luận về chất lượng khớp lệnh tại mỗi nhà môi giới được chứng nhận.

Công ty được kiểm tra bao lâu một lần?

Hàng tháng, RoboForex Ltd sẽ cung cấp 5.000 giao dịch ẩn danh được thực hiện bởi khách hàng của Công ty để so sánh chúng với việc khớp lệnh tại các nhà môi giới khác. Để xác nhận chứng nhận hiện tại, kết quả kiểm tra phải tuân thủ số khớp lệnh trung bình trong ngành.

Tại sao việc này lại thú vị đối với các nhà giao dịch?

Hoạt động của Verify My Trade nhằm mục tiêu đánh giá các nhà môi giới từ quan điểm chất lượng khớp lệnh và cung cấp sự minh bạch thông tin cho khách hàng của họ. Thông tin đầy đủ về ngày kiểm tra mới nhất, số báo giá được phân tích, và kết quả của quy trình chứng nhận được tiến hành bởi VMT được công khai trên website của Ủy ban Tài chính.

Để xem kết quả của quy trình kiểm tra định kỳ tại RoboForex Ltd, hãy truy cập liên kết .

Chất lượng khớp lệnh của một nhà môi giới là chìa khóa cho hoạt động thành công của nhà giao dịch. Chúng tôi chú trọng đến việc giữ cho hoạt động khớp lệnh tại Công ty luôn ở mức độ cao. Việc này có thể được kiểm tra trên các tài khoản Cao cấp với điều kiện giao dịch tốt nhất sẵn có tại Công ty, có thể sánh với mức độ của các nhà cung cấp thanh khoản.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex