RoboForex: Thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Lao động tại Mỹ)

28.08.2019 / 07:27

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do kỷ niệm Ngày lễ Lao động tại Mỹ, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi* vào ngày 02/09/2019.

RoboForex

Lịch Giao dịch cho kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 02/09/2019 – giao dịch dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 03/09/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch trên chỉ số Mỹ (US500Cash, US30Cash, USTechCash)


 • Ngày 02/09/2019 – giao dịch dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 03/09/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 02/09/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 03/09/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

R Trader

Lịch giao dịch cho Cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 02/09/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 03/09/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 02/09/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 03/09/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 02/09/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 03/09/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex