RoboForex: Thay đổi về lịch giao dịch (Ngày Thống nhất nước Đức)

30.09.2019 / 10:22

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do Ngày Thống nhất nước Đức (Tag der Deutschen Einheit) được kỷ niệm tại Đức vào 03/10/2019, một vài công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

RoboForex

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số DAX30 (DE30Cash)


  • Ngày 03/10/2019 – không giao dịch.
  • Ngày 04/10/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

R Trader

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu DE


  • Ngày 03/10/2019 – không giao dịch.
  • Ngày 04/10/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số DAX30 (GER30)


  • Ngày 03/10/2019 – không giao dịch.
  • Ngày 04/10/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex