RoboForex: Thay đổi về lịch giao dịch (trở lại Giờ Tiêu chuẩn)

16.10.2019 / 17:28

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng vào ngày 27/10/2019, các quốc gia của Liên minh Châu Âu sẽ chuyển từ giờ tiết kiệm Ánh sáng ban ngày về Giờ tiêu chuẩn. Tại Mỹ, việc tương tự sẽ diễn ra vào ngày 03/11/2019. Do đó, lịch giao dịch sẽ được thay đổi theo cách dưới đây*.

RoboForex

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019, giao dịch kim loại sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ). Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:02 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 04/11/2019, giao dịch kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ). Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 04/11/2019, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (Dầu Brent, WTI)


 • Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019, giao dịch CFD trên dầu sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ). Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 04/11/2019, giao dịch CFD trên dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ


 • Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019, giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ). Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 3:31 giờ chiều - 9:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 04/11/2019, giao dịch trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Bắt đầu vào ngày 28/10/2019, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch dưới đây.
 • Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 9:00 giờ sáng - 5:30 giờ chiều.

Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 01/11/2019, tất cả công cụ sẽ không khả dụng để giao dịch từ 11:00 giờ đêm đến 11:59 giờ đêm (giờ máy chủ).

R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu, chỉ số Mỹ và ETF


 • Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019, giao dịch sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ). Phiên giao dịch (giờ máy chủ):
  Cổ phiếu Mỹ: 03:30 giờ chiều - 9:59 giờ đêm.
  Chỉ số Mỹ: 9:00 giờ sáng - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 04/11/2019, giao dịch sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho các cặp tỷ giá Forex


 • Vào ngày 01/11/2019, giao dịch sẽ được đóng vào lúc 11:00 giờ đêm (giờ máy chủ).
 • Bắt đầu từ ngày 04/11/2019, giao dịch sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex