RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ)

21.11.2019 / 15:08

banner

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do kỷ niệm Ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch thay đổi*.

RoboForex

Lịch giao dịch đối với CFD trên dầu (WTI, Brent), Kim loại (XAUUSD, XAGUSD), và chỉ số của Mỹ (US500Cash, US30Cash, USTECHCash)


  • 28/11/2019 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • 29/11/2019 – giao dịch dừng lúc 8:14 giờ tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch đối với CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 28/11/2019 – không giao dịch.
  • Ngày 29/11/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.
  • 29/11/2019 – giao dịch dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.

R Trader

Lịch giao dịch đối với CFD trên cổ phiếu Mỹ, ETF và chỉ số của Mỹ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 28/11/2019 – không giao dịch.
  • Ngày 29/11/2019 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.
  • 29/11/2019 – giao dịch dừng lúc 7:59 giờ tối theo giờ máy chủ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

– Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex