RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Vào ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới)

13.12.2019 / 08:00
banner

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng vào ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, các công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

RoboForex

Lịch giao dịch trên DE30


 • Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 26/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.
 • Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 01/01/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2020 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch trên các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2019 – giao dịch dừng lúc 7:00 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 26/12/2019 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng theo giờ máy chủ.
 • Ngày 31/12/2019 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/01/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2020 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng theo giờ máy chủ.

R Trader

Lịch giao dịch trên GER30


 • Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 26/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.
 • Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 01/01/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2020 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch trên UK100, SPA35, FRA40


 • Ngày 24/12/2019 – giao dịch dừng lúc 12:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.
 • Từ ngày 25/12/2019 đến ngày 26/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.
 • Ngày 31/12/2019 – giao dịch dừng lúc 12:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/01/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên Cổ phiếu, ETF, CFD trên Cổ phiếu và ETF


 • Ngày 24/12/2019 – giao dịch dừng lúc 8:00 CH giờ đêm theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 26/12/2019 – giao dịch bắt đầu như bình thường.
 • Ngày 01/01/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2019 – giao dịch dừng lúc 7:00 CH giờ đêm theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2019 – không giao dịch.
 • Ngày 26/12/2019 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng theo giờ máy chủ.
 • Ngày 31/12/2019 – giao dịch dừng lúc 8:00 CH giờ đêm theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/01/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2020 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng theo giờ máy chủ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

– Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex