RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày Tổng thống tại Mỹ)

12.02.2020 / 06:56

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Tổng thống vào ngày 17/02/2020, một số công cụ sẽ được giao dịch theo* lịch được thay đổi.

RoboForex

Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), CFD trên chỉ số của Mỹ (US500Cash, USTECHCash, US30Cash) và dầu (WTI, Brent)


  • Ngày 17/02/2020 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 18/02/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 17/02/2020 – không giao dịch.
  • Ngày 18/02/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 17/02/2020 – không giao dịch.
  • Ngày 18/02/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 17/02/2020 – không giao dịch.
  • Ngày 18/02/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 17/02/2020 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 18/02/2020 – giao dịch bắt đầu như bình thường.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex