RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (chuyển sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày và nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ)

03.03.2020 / 09:50

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Nga, Ngày Quốc tế Phụ nữ, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi* vào ngày 09/03/2020. Ngoài ra, vào ngày 08/03/2020, giờ giao dịch tại Mỹ sẽ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, các quốc gia Châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa hè vào ngày 29/03/2020. Do đó, sẽ có thêm các thay đổi về lịch giao dịch*.

RoboForex

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, giao dịch Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, giao dịch trên CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, giao dịch CFD trên chỉ số sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (Dầu Brent và WTI)


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, giao dịch trên CFD trên dầu sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, giao dịch CFD trên dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên trên cổ phiếu Mỹ


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, giao dịch trên CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 giờ chiều - 09:59 giờ tối.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Ngày 09/03/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 10/03/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 10:00 giờ sáng - 6:30 giờ tối.

Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 13, 20, và 27 tháng 03 năm 2020, giao dịch trên tất cả công cụ sẽ được đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ

R Trader

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Mỹ, CFD trên cổ phiếu Mỹ, và CFD trên ETF


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, giao dịch trên CFD trên các công cụ được nhắc đến ở trên sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:30 giờ chiều - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, việc giao dịch những công cụ này sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30, US500, NAS100)


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, giao dịch trên CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với bình thường (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 10:00 giờ sáng - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 30/03/2020, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Ngày 09/03/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 10/03/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho các cặp tỷ giá Forex


 • Từ ngày 09 đến ngày 27/03/2020, việc giao dịch sẽ bị dừng trong khoảng 15 phút sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Khoảng thời gian (giờ máy chủ): 10:59 giờ đêm - 11:15 giờ đêm.
 • Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 13, 20, và 27/03/2020, việc giao dịch trên tất cả các cặp tỷ giá sẽ được đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex