RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Lễ Phục sinh)

05.04.2020 / 08:01

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do Lễ Phục sinh tại Mỹ và các quốc gia Châu Âu, Ngày thứ Sáu Tuần thánh Công giáo và thứ Hai Phục sinh, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD và XAGUSD), chỉ số của Mỹ (US500Cash, USTECHCash, US30Cash), và CFD trên dầu (WTI, Brent)


 • Ngày 10/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 13/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 10/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 13/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số DAX (DE30Cash)


 • Ngày 10 - 13/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 14/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên GDR của Nga


 • Ngày 10 - 13/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 14/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 10/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 13/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 10/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 13/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 10/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 13/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho cổ phiếu EU


 • Ngày 10 - 13/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 14/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số EU (GER30, FRA40, UK100, SPA35)


 • Ngày 10 - 13/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 14/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • Ngày 10/04/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 13/04/2020 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex