RoboForex giảm lô và mức khối lượng tối thiểu để giao dịch Chỉ số

12.05.2020 / 12:27

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Kể từ ngày 14/05/2020, RoboForex sẽ giảm lô và bước khối lượng lệnh tối thiểu cho giao dịch Chỉ số. Nhờ những đổi mới này, Chỉ số có thể được giao dịch với yêu cầu ký quỹ thấp hơn, trong khi các lệnh trong nền tảng CopyFX sẽ được sao chép với độ chính xác cao hơn.

Điều kiện mới dành cho giao dịch Chỉ số:

  • Khối lượng lệnh (lô) tối thiểu

    0.01.

  • Bước khối lượng lệnh (lô) tối thiểu

    0.01.

Việc giảm lô và bước khối lượng lệnh tối thiểu là một bước nữa trong công việc rộng lớn của Công ty nhằm cung cấp cho khách hàng của mình các điều kiện cạnh tranh nhất để giao dịch các Chỉ số trong ngành.

Vui lòng lưu ý rằng các điều kiện được cải thiện để giao dịch Chỉ số có thể yêu cầu bạn điều chỉnh cài đặt Chuyên gia Cố vấn của bạn hoặc xem lại các chiến lược giao dịch của bạn. Vui lòng cân nhắc đến thay đổi này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex