RoboForex thay đổi cấu trúc máy chủ giao dịch MetaTrader 5

10.06.2020 / 15:02

Quý Khách hàng Thân mến,

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng để cải thiện các điều kiện giao dịch và mở rộng phạm vi các loại tài khoản được cung cấp, cơ sở hạ tầng máy chủ RoboForex sẽ thay đổi bắt đầu từ ngày 13/06/2020.

Thay đổi về cấu trúc máy chủ

Bắt đầu từ ngày 13/06/2020, các tài khoản dựa trên MT5 sẽ khả dụng trên các máy chủ dưới đây:

Loại tài khoảnServerDNS
Pro
ProCent
Demo Pro
RoboForex-Pro (trước đó là RoboForex-MetaTrader5)mt5-dc1.roboforex.com
ECN
Demo
RoboForex-ECNmt5ecn-dc1.roboforex.com

⚠️ Vui lòng lưu ý

  • Các tài khoản "ECN" và "Demo" sẽ được di chuyển tới một máy chủ mới và sẽ không khả dụng khi kết nối với chúng sử dụng địa chỉ trước đó.

  • Để tiếp tục sử dụng MT5 và/hoặc phiên bản dành cho di động của nó sau khi các thay đổi đã có hiệu lực, thêm tài khoản giao dịch của bạn vào phần mềm đầu cuối lại từ đầu. Đọc hướng dẫn

  • Các rôbốt giao dịch dựa trên phí có thể được liên kết với tên máy chủ giao dịch (liên hệ với nhà phát triển để làm rõ). Để tiếp tục sử dụng chúng, bạn có thể yêu cầu phiên bản cập nhật của phần mềm được liên kết với tên máy chủ mới.

Những thay đổi về mã giao dịch của công cụ

Bắt đầu từ ngày 13/06/2020:

  • Vị thế của các tài khoản Pro, ProCent, và Demo Pro trong các công cụ với hậu tố ".m" sẽ khả dụng trong công cụ mà không có hậu tố. Những thay đổi này có thể yêu cầu bạn sửa đổi cài đặt rôbốt giao dịch của mình.

  • Tất cả công cụ tự bảo hiểm sẽ được chuyển sang chế độ "Chỉ đóng". Vị thế trong các công cụ có hậu tố "m1" - "m3" sẽ không được thay thế bởi các vị thế trong công cụ không có hậu tố.

Nâng cấp thời gian hoạt động

Các hoạt động để nâng cấp cơ sở hạ tầng máy chủ sẽ được tiến hành vào thứ Bảy, ngày 13/06/2020. Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng các tài khoản dựa trên MT5 (thực hiện số dư hoặc hoạt động giao dịch, mở tài khoản mới) sẽ không khả dụng bắt đầu từ 12 giờ sáng, ngày 13/06 và cho đến khi kết thúc hoạt động nâng cấp.

Liên kết cập nhật tới các phần mềm đầu cuối giao dịch sẽ khả dụng sau khi các hoạt động kỹ thuật kết thúc.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex