RoboForex: Thay đổi trong lịch giao dịch (Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè tại Anh)

24.08.2020 / 09:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Anh (Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè) diễn ra vào 31/08/2020, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho GDR của Nga


  • Ngày 31/08/2020 - không giao dịch.
  • Ngày 01/09/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Anh


  • Ngày 31/08/2020 - không giao dịch.
  • Ngày 01/09/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số UK100


  • Ngày 31/08/2020 - không giao dịch.
  • Ngày 01/09/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex